Egg for 

Esperanto 

Fotograf : Bengt O. Pettersson  

Jobb för tidningen Gourmet om restaurangen Esperantos genombrott.